životní prostředí ● cirkulární ekonomika ● osvětové akce pro občany doprava čisté energie ● dešťové a odpadní vody ● zazelenění obce ● obnova krajiny a jiné...

Chcete navázat nové spolupráce s okolními městy a obcemi z vašeho regionu? Toužíte vědět, co funguje, když se jinde pustí
do nových environmentálně zaměřených projektů? Díky enviRoadshow můžete sdílet a získat reálné příklady z praxe, předávat si know-how, nebo informace o možnostech financování.


PRO KOHO?

Pro zástupce měst a obcí, kteří chtějí sdílet a/nebo načerpat nové zkušenosti s environmentálně zaměřenými projekty/intervencemi

KDY?

plánujeme další akcí v rozmezí
od 4/2022 do 9/2022


JAK?

zapojení ve dvou režimech:
1. jako obec/město, které předává dobrou praxi
2. jako obec/město, které načerpá informace pro tvorbu vlastního záměru


Jak vypadala EnviRoadshow v Novém Jičíně?

Zajímají vás jaká témata již proběhla?

  • 30.9.2021 obec Baška, téma: BIODIVERZITA – od lánů k remízkům

  • 14.10.2021 město Nový Jičín, téma: "Blíže lidem, blíže přírodě"

  • 9.11.2021 obec Dobroslavice, téma: Alej k Lipám

  • 25.11.2021 město Frýdek-Místek, téma: Mapa krajiny

  • 18. 1. 2022 město Krnov, Jednoduše k přírodě